Тази кратка игра стимулира смятането наум и оценява уменията, които децата са придобили до момента.

Тази кратка игра стимулира смятането наум и оценява уменията, които децата са придобили до момента.

В тази кратка игра дидактическата цел е децата да затвърждават умения, използвани в упражнения, които вече са срещали.

В тази кратка игра дидактическата цел е децата да затвърждават умения, използвани в упражнения, които вече са срещали.

Като допълнение към решаването на задачи по математика децата са изправени пред предизвикателството на логически 3D пъзели.

Като допълнение към решаването на задачи по математика децата са изправени пред предизвикателството на логически 3D пъзели.

За да запази интереса на децата, играта предлага богато разнообразие от пъзели и висококачествена компютърна графика.

За да запази интереса на децата, играта предлага богато разнообразие от пъзели и висококачествена компютърна графика.

Приключения в музея

Кармен Пранкуил, огромен динозавър, е превзел музея. Никой вече не се осмелява да влиза там и децата трябва да измислят хитър начин да победят динозавъра, който контролира математическите познания и логическото мислене.

Материалът по математика, включен в това приключение от серията образователни игри „Маймунски приказки“:

 • Представяне на числата до 100 като сбор от десетици и единици
 • Терминът „по“
 • Разделяне на равни части
 • Таблично умножение с 2
 • Таблично деление с 2
 • Таблично умножение с 3
 • Таблично деление с 3
 • Таблично умножение с 4
 • Таблично деление с 4
 • Таблично умножение с 5
 • Таблично деление с 5
 • Таблично умножение с 6
 • Таблично деление с 6
 • Таблично умножение със 7
 • Таблично деление със 7
 • Таблично умножение с 8
 • Таблично деление с 8
 • Таблично умножение с 9
 • Таблично деление с 9
 • Таблично умножение с 10
 • Таблично деление с 10
 • Броене до 100
 • Събиране до 100 (10 + 20 = 30)
 • Изваждане до 100 (30 – 20 = 10)
 • Събиране до 100 (15 + 20)
 • Събиране и изваждане до 100 без преминаване
 • Четни и нечетни числа до 100
 • Структура на 100
 • Структура на целите десетици (10, 20, 30, … , 90)
 • Събиране до 100 с преминаване (25 + 6)
 • Изваждане до 100 с преминаване (31 – 6)
 • Събиране до 100 с преминаване (25 + 46)
 • Изваждане до 100 с преминаване (71 – 25)

Свалете подробно описание и ръководство на играта ТУК